دسته: صنایع دستی و سوغات اهواز

0

رباب و ورشو از آفریقا و اروپا تا خوزستان

چرا صنایع و هنرهای قدیمی که ریشه در فرهنگ جغرافیای مناطق مختلف استان دارند روز به روز به فراموشی سپرده می‌شوند؟ آیا خلاء وجود این فرهنگ، باعث نمی‌شود فرهنگ دیگری جای آن را پر...