دسته: اوقات شرعی اهواز

1

اوقات شرعی اهواز سال 1394

اوقات شرعی اهواز سال 1394سال: 1394 شهر: اهواز طول جغرافيايي: 69/48    عرض جغرافيايي: 33/31 فروردين روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب 1 شنبه 4:59 6:19 12:23...